Vostede está aquí

A LINGUA DE NAVEA

                Vou iniciar unha nova sección á que, coma sempre, estades convidados a participar.   Tamén podedes engadir, matizar...(mesmo unha palabra podería ter diferentes acepcións dependendo do barrio do pobo).

        Ninguén dubida de que a lingua de Navea é o galego. Como ocorre con todas as linguas, existen termos que se empregan nunha zona do país e noutras non. Eu quero lembrar unha serie de plabras, moi significativas, pola súa enorme forza fónica e semántica. Espero que non esmorezan de todo.

           Debo deixar claro que eu "nunca as ecoitei fóra do ámbito naveán", pero iso non significa que non existan ou existisen. Ben sei que hai dicionarios de varios tomos que inclúen termos dende  o nacemento da lingua ate o momento actual. Tampouco se trata dun estudo filolóxico-lingüístico sesudo, para iso xa están os expertos da R.A.G e do I.L.G. así como outros investigadores do noso idioma.

         Este é un sinxelo traballo de recopilación de palabras de uso pouco habitual, fermosas,  e  que aínda seguen vivas, polo de agora, en Navea. Ata cando?

         Empezarei hoxe coas tres primeiras.

    

DEXOBAR(SE).   Fai alusión á limpeza esmerada que se fai un a si mesmo, a outra persoa ou a obxectos e animais.

-Onte dexobouse moi ben        -Estivo dexobando no cobeto ata que brillaba                                    -Antes de ir á feira, voume dexobar

   Lembro ter oído: en cabeza de carneiro negro non vale dexobar.  É evidente que non fai referencia ao físico senón ao feito da imposibilidade de facer cambiar de opinión a unha persoa que non dá o brazo a torcer.

ESPAXOAR.  Este verbo vén a significar o feito de proceder a alonxar algo(xeralmente animais) para que non fagan dano, estraguen os eidos...

-Espaxoou as perdices da viña. -Tiven que espaxoar os gatos da porta da casa. - Pegueille uns berros ao xabarín para espaxoalo.

       Tamén se pode empregar para os seres humanos. -Espaxoono da casa.  Refírese ao feito de que alguén faga  os medios necesarios para "botar" da casa a algún pesado.

ENVORQUILLARSE.   Empregábase moito coas cabalarías(en Navea, case exclusivamente burros). Consiste en dar voltas á esquerda e á  dereita, xirando 180º sobre as súas costas no chan. Coido que o facían para liberarse dos insectos.

-Envorquillouse no lameiro.    -A ver se se envorquilla.

Lembro á xente facendo este comentario: hoxe gañou a cebada.  Eu penso que facía referencia á capacidade de dar varias voltas, mais non estou moi seguro.

  Tamén os rapaces e rapazas nos envorquillabamos, dando varios rolos pola chan. 

                                         Saúdos e saúde.

 

Artigos: 

Comentarios

                       Nova xeira de palabras que eran de uso cotián en Navea, pero que están moribundas, ou case.

ANDOLEXAR.  Este verbo vén a significar o contrario de dexobar.  Se para dexobar había que esmerarse en facer ben o traballo, andolexar é lavar mal, rapidamente, mesmo sen xabrón. Meter a roupa na auga, remexela un chisco e sacala ás présas.

- Vou andolexar uns trapos.   -Teño que andolexar estas sabas antes de marchar á festa.

-Voume andolexar e imos...(lavarse de forma rápida e superficial).

                             Se algúen me di que andolexou as tripas do marrao, pensaríao antes de comer os chourizos. 

ENZORROBILLARSE.   Alude ao feito de que unha fita, unha corda, un fío, o cordón do zapato...den voltas e máis voltas, nós e máis nós ata que resulte case imposíbel estiralo novamente.

- Enzorrobillouse o nobelo de la.

- O fío está enzorrobillado, quen o desenzorrobille...

             Se de alguén se di que ten o cerebro enzorrobillado,non é moi bo sinal.

AMOLACHAR.    Este verbo era bastante habitual en Navea, inda que con tendencia a ir esmorecendo. Parece que segue moi vivo en terras portuguesas. Vén a significar algo que se aplasta, se engurra, ata, nalgúns casos, quedar reducido á mínima expresión.

-Amolachou a lata das sardiñas.

- Peguei un golpe e amolachei a porta do coche.

    Referido aos seres humanos ten un significado pexorativo.    - X  está bastante amolachado/a.

   Quere dicir que se aprecian claramente o paso dos anos e o conseguinte deterioro físico.

ZANGOLEXAR.   Alude ao feito  de remexer algo, fundamentalmente líquidos, pero non só.

Boteille auga ao cobeto para que inche e vouno zangolexar un pouco. 

- Como sigas zangolexando o café, valo verter.

   Tamén se pode zangolexar ás persoas, agarrándoas fortemente e provocándolles movementos bruscos. Non convén zangolexar moito a cabeza  por se ás neuronas lles dá por fuxir.

                           Saúdos e saúde.

,

            Imos coa terceira entrega de palabras moribundas, ou case. Ogallá volvesen a coller pulo porque iso sería un bo sinal para o futuro da nosa lingua.

DERRENGADO/A

         Vén a significar que alguén está moi ou bastante prexudicado, inda que, xeralmente non é definitivo, senón provisional. Por iso, normalmente,  esta palabra vai acompañada do verbo estar.

- Estou derrengada( apañou doce feixes de herba do Real).

Ando cunha dor nos cadrís que me ten derrengada.

- pegoulle unha paliza e deixouno derrengado.

ESMOLICRADO/A

             Quere dicir que unha persoa está moi cansa, sen folgos, extenuada, esgotada. Pode acompañarse de dores xeneralizadas ou que afectan a unha zona do corpo.

- Estou esmolicrado de todo.

- Que esmolicrado me vexo!

- A gripe deixoume esmolicrado.

LOSQUIÓN.

    Podería ter un significado moi parecido ao de "labazada". Consiste en darlle a alguén un golpe de "pouca intensidade". Normalmente non vai dirixiodo á cara, senón á parte de atrás, na caluga. Enténdese, máis ben, como un toque de atención, un aviso para que a persoa, xeralmente nova, cambie a súa actitude.

-Tiven que darlle un losquión para que calase.

- Vouche dar un losquión!

- Como o volvas facer, vas levar un losquión!

ESTRANSIDO/A

   Moi canso, esgotado, pero a un nivel máximo. Sen forzas, tanto no eido físico como no síquico.

- Estou estransida!

- Non tes boa cara, estás estransida!

- Estou tan estransido que non teño gañas de facer nada.

 

 

    COUQUIZO

      Esta é unha plabra que segue viva no galego. Fai referencia á parte traseira da cabeza. Vén a significar o mesmo que caluga, cocote, cogote...

-Quedou adoecida do golpe que levou no couquizo.

   Máis o relevante, en Navea,  é que alude ao remuíño que o pelo fai na parte alta e traseira da cabeza. 

Non dou nestes pelos do couquizo

-É moi listo, ten dous couquizos.  

GUIÑAR, GUIÑALAS, GUIÑOUNAS

    Guiñar é unha plabra moi común no español, pero que en galego significa "chiscar" e alude ao feito de pechar un ollo para enviar diferentes mensaxes(por exemplo, no xogo da brisca).

     Mais en Navea ten o significado de falecer.

- Xa as guiñou o marrao

- Está malo o burro, vainas guiñar.

           Non é común utilizala para os seres humanos, pero é coñecida a anécdota(real e triste) que sucedeu a mediados do século pasado e que paso a relatar. Unha nai tiña un fillo maliño. Cando un veciño(xordo) a viu, preguntoulle por el  e a nai respondeulle:

-Pois guiñounas esta noite.   O veciño(xordo) dixo: Pois alégrome de que vaia mellor.

 A pobre da nai, contrariada, insistiulle: - Que demo de home! Xa lle dixen que as guiñou!   Parece que a discusión durou bastante tempo ata que o home se dacatou da realidade.

ESPOLIÑAR

   Este verbo emprégase moito en Navea e aplícase tanto a seres humanos coma a outros seres vivos. Significa crecer, ter mellor aspecto, curar dunha doenza...Deste xeito, podemos dicir dun porquiño:

Agora parece que vai espoliñando.

   Tamén nos podemos referir a unha planta que "tiña mala pinta" e se recupera. 

-Mira esa cerdeira como espoliñou!

    Cando se refire as persoas, vén a significar que esa persoa tivo unha doenza  e logo mellorou.

Xa espoliñaches! Tes mellor cara!

   ESPERUCAR

                 Esta palabra ten variantes esparexidas por Galiza adiante. significa separar os graos de millo da mazaroca, extraer os chícharos da súa vaíña, debullar as castañas...

     Pero o significado máis relevante no noso pobo é separar á carne do óso, por exemplo, para facer os chourizos.

- Esperuca ben a soá(que non lle quede nada de carne)

        Principalmente asóciase ao feito de aproveitar toda a carne cando comemos, por exemplo, a costela dun cordeiro.

- Que ben esperucas.

A min dame un zanco, que non me gusta esperucar.

  É coñecido o caso dun señor que nas matanzas e noutras festas gastronómicas, collía un cacho de carne, quitáballe dúas febras e aparcábao no prato. Repetía o proceso varias veces e cando xa a fonte comunitaria estaba baleira, el empezaba a esperucar, dándolle a 2ª volta, mentres os demais, abraiados,  miraban para el.

 

 

  

          Vou cunha nova xeira de palabras, moi naveás, non sei se dalgún outro lugar. O certo é que están en serio risco de desaparecer. A ver se salvamos algunha.

ENCORVELLADO. 

      Aplícaselles aos seres humanos inda que tamén se pode empregar para os animais. Debido á idade ou a algunha doenza, as persoas empezan a encollerse, dobrarse...

Ao.........vino moi encorvellado.

-Á............cada vez se encorvella máis.

-Este cabrito encorvellouse de tal xeito que non vale pra nada.

    O encorvellamento pode ser non permanente cando o empregamos en frases como:

 Durmiu no sofá todo encorvellado e quedou adoecido dos cadrís.

ZARABASCO

   Esta palabra vén a significar o mesmo que "cachiño"ou "anaco". É unha porción pequena de algo, xeralmente comida.

-Non deixou nin un zarabasco. (comeuno todo)

-Dáme un zarabasco de chourizo.

    Pódese empregar tamén noutras situacións:

-Quédalle un zarabasco para rematar de cavar a viña.

PITARANCO

           Fai referencia a un eido pequeno, normalmente alonxado do núcleo de poboación e, case sempre, non se corresponde coas mellores terras.

- Teño un pitaranco na Broia.

- Trouxen un queipo de uvas do pitaranco que teño no Viso.

- Como non podía durmir estiven botando contas e teño máis de cincuenta pitarancos.

ESGARRUNCHAR

         Significa subir, sen o emprego de ferramentas, polo tronco dunha árbore, dun poste da luz...Esixe grande esforzo, moita forza e bastante habilidade.

-Hai que esgarrunchar, que non temos escada.

-A ver se esgarrunchar para ver aquel niño de milpéndora.

     Ás veces tamén se emprega para o feito de subir por unha parede ou laxe verticiais e que presentan gran dificultade.

- Estamos subindo polo río. Hai que esgarrunchar por esa laxe ou temos que dar a volta.

 

                        Vou cun novo grupo de palabras salientatábeis. 

ESCACILAR.

       Este verbo emprégase, ou empregábase, en Navea co significado de rematar "algo", que non quede "nada". Fundamentalmente utilízase para a comida.

-Escacilou ben o xamón(non quedou nin unha febra)

-Tes que escacilar, como é debido, a pota dos callos.

    Por extensión podía empregarse para rematar outro tipo de tarefas.

Imos escacilar aquela mota de carqueixa que hai no medio da Ladeira.

AZAFRANAR.

         Esta palabra é coñecida por case todos co seu significado clásico: usar este condimento para aderezar a comida. Mais, en Navea, ninguén diría  que azafranou o arroz senón que lle botou un chisco de azafrán ao arroz.  Sen embargo, podemos escoitar:

-Pero, que estás azafranando?

-Azafranaches, azafranaches e non fixeches nada!

        Vén a significar a realización dalgún tipo de actividade sen moito éxito, de xeito bastante trapalleiro.

-Andivo azafranando na televisión e quedou peor do que estaba.

ESLOIRAR(SE)

       Normalmente emprégase o reflexivo xa que non é habitual que ninguén te esloire, senón que cada un se esloira a si mesmo.  O seu significado vén a ser tumbarse, a calquera hora do día, na cama ou noutro lugar para descansar ou relaxarse. No Largo había, supoño que aínda haberá, unha laxe estupenda para esloirase ao sol. 

- Voume esloirar  un rato cama.

  Pode coincidir coa hora da sesta.

-Despois de xantar, heime esloirar unha miga que estou moi canso.

    Era unha gozada esloirarse, cando facía calor, e ías coa veceira pola Serra.

-Atende ti as cabras que eu vóucheme esloirar un rato.

ENXARNICAR 

    Vén sendo o mesmo que remexer en asuntos, actividades, eventos...sen elaborar axeitadamente o proxecto.

-Deixa de enxarnicar niso, que total...(está perdendo o tempo)

-Andivo enxarnicando na viña e non fixo nada.

     Normalmente, os resultados non son son moi bos dado que o proceso tampouco foi adecuado nin preciso.

-Este ano enxarnicou o Antón na zorza e non se tragan os chourizos. 

 

                                        Saúdos e saúde

               Imos cunha nova xeira de palabras moribundas, ou case. Esperemos que algunha, ou algunhas, se recuperen.

CAÑASTRA

                       As cañastras son, ou eran, utensilios feitos con vergas de salgueiro, vido, carballo...Diferenciábanse dos "cestos" en que o cu tiña forma rectangular e non, máis ou menos, cadrada. Nun dos lados facíaselle unha curvatura para que asentase ben na albarda da cabalaría. 

- Ponlle as cañastras ao burro que imos apañar o esterco para o Penediño.

- Trouxen unha cañastra de cereixas.

                  Ás veces tamén se empregaban para cargar ao lombo, pero non asentaban tan ben coma os cestos e , ademais, se se enchía, podía pesar setenta ou oitenta kg. 

Trouxen unha cañastra de uvas da Borrén que me   chegou ata vela e deixala.

QUEIPO

               Esta palabra segue viva no noso idioma e aínda se emprega en diferentes lugares, pero, en Navea, os queipos son algo diferentes.  Os de  outros lugares teñen "asa" para agarralos. Na nosa aldea existen os "cestos" cunha capacidade de 50 Kg de patacas; os "carreteros", cunha capacidade de 25 kg e os "queipos" que terían unha capacidade intermedia: 30 ou 35 Kg.  

Collín un queipo de pavías.

       Cando eramos novos, se alguén pretendía "ofender" a outro e, ao mesmo tempo, presumir, podía dicir:

-Levas un "queipiño", tenta o meu cesto!

 

LUDRIDO

      Poida que nalgures teña un significado bastante amplo: ter "bo aspecto", "ter boa cara"...

  En Navea emprégase ou empregábase para referirse a unha persoa que está "gorda", ou "gordiña", aínda que sen chegar á obesidade.

-O Xabier está ludrido.

   Antes era habitual oír expresións coma estas: 

Dá gusto ver ao Mariano que está ben ludrido.

    Había unha clara asociación entre estar ludrido e ter boa saúde.

 

FUNGUEIRAZO

          Fungueirazo, noutros lugares, significa dar un golpe cun "fungueiro" ou "estadullo" do carro. Mais, en Navea non había carros.

      Cando empezamos a xogar ao fútbol, necesitabamos unha palabra para expresar eses "golpes" fortes cun balón aos que tamén lles podemos chamar "balonazo". Adoptamos, xa que logo, a palabra fungueirazo para esta acción.

- Vouche meter un fungueirazo!

  No noso estadio do "Chelo" exercíase unha grande democracia e  os maiores, menores e medianos, xogabamos xuntos e revoltos. Ás veces, os maiores ameazaban aos máis pequenos con empregar o recurso dos fungueirazos. Noutras ocasións púñase coma norma obrigatoria:

- Non valen fungueirazos!

       Esta medida axudaba a preservar a saúde dos máis novos e tamén para que o balón non chegase á Barronca con moita frecuencia.

                                            Saúdos e saúde.

 

 

 

 

PALABRAS ESQUECIDAS. (38)

É unha ledicia ler os excelentes traballos do mestre (espero que siga alumeándonos o camiño), un decátase de que o “xardín” xa conta cun coidador ben experto e non é doado entrar.

Case que non me atrevo a compartir convosco esta humilde achega. Supoño que residir fóra do ámbito do galego e, ademáis, compartir espacios vitais con persoas alleas á nosa fala ven a ser un problema engadido para manter vivos eses termos antes utilizados coa normalidade que nos da o cotián da fala materna. Loxicamente o esquecemento daquelas palabras que non entran no día a día, para min, ten diferentes motivos: primeiro, e máis importante, o deixar o lugar de orixe; segundo, ó abandonar o agro tamén deixamos, sen dacatármonos, o “léxico rural” que envolta tódalas tarefas que se levan a termo nese ámbito, e xa que logo, as conversas que xiran ao seu rredor.

A maioría das naveás e naveáns, que cada día axudamos a engrandecer outros territorios do estado ou de fóra, (aínda que non nos teñan moito en conta) xa levamos varias décadas fóra, e xa que logo, non é doado manteren viva e actualizada a fala. Aínda así, e tendo por dada a vosa licenza, aquí deixo algunhas das palabras que lembro e, eu diría, que non se utilizan coma en tempos pasados.

 

1-ABOUXAR: Falar moi alto, prexudicando a outros para que poidan oír.

2-ACABALOTAR/SE: Ven a ser “montar” “subirse” a unha cabalaría, de aí o nome; pero tamén pode ser montar nunha motocicleta, nunha bicicleta...

3-AMOLAR/SE: Sufrir molestias de alguén, ou por algo.

4-ANICAR/SE: Ven a ser, abaixarse doblando as pernas.

5-AZANGALLAR/ACANGALLAR: Dise das persoas que non paran quedas, sempre dun lado paro outro. Que van a un lugar sen motivo...

6-BERRALLOU: Dise daquela persoa que fala moi alto, a berros.

7-ENTROIDAR: Refírese a celebrar o Entroido, aínda que tamén a: aledarse e celebrar calquera cousa importante para esa persoa que “entroida”.

8-ESTRAPUZAR/SE: Caer, normalmente cando se vai correndo.

9-LARAPEXAR: Xogar ca auga. Os cativos larapexan ca auga na fonte. Tamén se di: non para de larapexar na cociña.

10-LILO: (seguramente -dixéralle a súa aboa- lle habían de traer algún “LILO” ou algunha lambetada, os seus pais que ían regresar da emigración e xa endexamáis volverían marchar. “Un rabaño de ovellas brancas” pg.10. Xerardo Quintiá, Friol 1970. É esta a única vez que vin na escrita este termo.

A miña lembranza do termo ven de cando neno e viñan os reis magos e deixaban algún “lilo”; tamén cando os pais ían ás feiras e traían algunha cousa; os trebellos que me facían meus irmáns (verdadeiros artistas artesáns) eran “lilos”.

11-RESESO: Perdeu a frescura. O pan está reseso, seco, duro.

12-VITELA: Tempo atrás a “tenreira” era “vitela”.

13-ZARANGALLO: O dicionario da RAG recólleo con varios sinónimos, pero case sempre referido a “roupa”. A miña lembranza refírese a: unha persoa ou persoas que non paran quedas nun lugar. Van de aquí para alá, sen motivo aparente. ( ven a ser o mesmo que o nº 5)

Saúde e boa viaxe.

             GARAPINADO

                     Emprégase esta palabra para significar que "algo" se realizou ben ou, moi ben. Cando se realizou unha determinada actividade ou traballo, se o resultado foi óptimo; cando fas unha obra na casa e dá gusto ver o produto... Por exemplo, alguén plantou un horto, pasa un veciño e queda abraiado pola estupenda realización, dicindo:

- Deixáchelo garapinado!

       Tamén se emprega para aludir a unha persoa que se prepara par asistir a algún evento e quere coidar moito o seu aspecto físico para dar unha boa imaxe.

- Vai moi garapinado.

 

   DESAZALABRADO

             Alude á forma de proceder dos seres humanos cando presentan síntomas pouco racionais. Se unha persoa pasa diante de nós, apresurado, sen falar e mesmo berrando, ou falando só, poderíase dicir:

- Non sei que lle pasa , vai desazalabrado.

                Se alguén fala de outro, con palabras grosas, até empregando o insulto, poderíase dicir:

- Hoxe o/a...está desazalabrado/a.

   Tamén podería empregarse en senso positivo; por exemplo, un está no campo do Chelo e meteu oito goles no 1º partido, entón:

- O/A... está desazalabrado/a!

 

AZOROLLADO

         A palabra "azorollado" emprégase co significado de "enrugado". Aló, polos primeiros meses do ano as patacas, as mazás, peras...vanse deshidratando, polo que a pel se enruga paseniñamente. Dicíase:

- Hai que sementar as patacas antes de que se azorollen.

- Que ben saben as mazás de "pel de sapo" azorolladas.

     Tamén se pode aludir aos seres humanos, inda non é aconsellábel dicirllo á cara.

-Hoxe vin ao Brais e atopeino moi azorollado.

  AXICAR

             Este verbo empregábase moito coas galiñas. Significa alonxar, botar dun determinado lugar...case sempre coa idea de que non fagan dano.

-Axica as galiñas do horto, que non deixan nada!

-Hai que axicar as perdices da viña que non deixan in vago de mencía.

-Teño que axicar o corzo que me entra todos os días á horta.

        Pero, coma sempre, os seres humanos inventan novos usos, por exemplo:

Tivo que axicar ao Xavier que non lle saía da casa.

                                                   Saúdos e saúde.

                  Aí van unhas cantas palabras máis:

VITILLO

           É un aparello que se colocaba no fociño das cabras e das ovellas para que, ao pasar a carón do eido dalgún veciño non lle papasen as patacas, verzas...

              Esta palabra recóllea a RAG co nome "vetillo" e co significado de bozal feito de arames e vimbios. Os nosos vitillos son, máis ben eran, trapos como calcetíns, medias...aos que se lle engadían uns cordóns para  amarralos á cabeza.

-Ponlle os vitillos ás ovellas que as vou levar para a Rocha.

-Vou preparar uns vitillos que se me estragaron os que tiña.

DEBROCAR

                 Este é un verbo moi interesante e, desgraciadamente, está moribundo. Significa "verter", "botar" algunha substancia sobre outra ou sobre o chan.

-Debroca ese cubo de cereixas na cañastra que lla vou levar ao Pampas. 

-Tes que debrocar todo o que tes no bolso.

Se unha persoa  se asoma a un precipicio, algúen podía advertilo dicíndolle:

-Coidado, que te vas debrocar!

PAIANA

                 Esta se é unha palabra exclusivamente naveá, coido. É un tipo de legume que ten a faba moi grosa. En xeral son  menos apreciadas que os fréxeles, os chícharos ou os tirabeques. Na zona de valdeorras coñecense co nome de "fabas lobas" ou "fabas cordeiras". Pódense comer coa vaíña ou sen ela. Coa vaiña só se poden comer cando son moi tenras.

-Hoxe vou comer unhas paianas con bacallau.

 Tamén se pode comer só a faba, tirando a casula:

-Estiven degrañando unhas paianas e voulle facer un rustrido.

SALUGA 

                Esta  é outra palabra que se atopa en estado "difícil".  Recóllea o dicionario da RAG co significado de "talo dos allos". En Navea só se emprega como equivalente a "dentes dos allos":

-Boteille unhas salugas (de allo) ao guiso.

-Machaca unhas salugas para botarlle á zorza.

- Dáme unhas salugas para botarlle ao xarope este.

                                     Saúdos e saúde.

 

 

 

CONCHAPREAR-CONCHAPREADO/DA

        Refírese a unha acción cuxo resultado foi moi satisfactorio, cando quedou perfecto.

- Esa porta quedou conchapreada.

             Se alguén lle pon madeira nova ao chan da casa e quedou sen ocos, sen ruídos raros ao camiñar, podemos dicir:

-Deixouno conchapreado.

         Ás veces é sinxelamente mellorar algo que estaba moi mal. Por exemplo, ti podes ter un galiñeiro con certos buracos por onde podería entrar o raposo ou a garduña para papar as galiñas. Fas un arranxo rápido e podes dicir:

-Vou conchaprear o galiñeiro.

ESCARRAFULAR

        Este verbo emprégabase bastante en Navea. Se alguén mete o dedo no nariz buscando...poderíaselle dicir:

 -Que estás escarrafulando?

        Ás veces alguén pode furgar na orella co obxecto de...

-Para de escarrafular na orella!

   Escarrafular tamén pode ser sinónimo de rañar ou rascar. Se alguén ten un proído, pode rañar e tamén escarrafular a zona afectada.

AZARAMPALLAR- ZARAPALLEIRO/RA-ZARAMPALLAS

       Alude ao feito de facer as cousas mal, ou moi mal, sen ningunha preocupación polo resultado final. Alguén ten que mondar unha leira e deixa todo feito un desastre.

-Deixou todo azarampallado.

    As persoas que deixan os diferentes labores azarampallados son zarampalleiros/as ou zarampallas.

-Mira como deixaches iso, es un zarampallas.

-Vaia zarampalleiro estas feito!

    Cando algo está moi mal feito, dicimos:

-Iso é unha zarampallada!

ESCALAMONDRAR

     Significa  estragar, deteriorar, deixar algo ou a alguén nunha situación lamentábel.  Se  ten un accidente do tipo que sexa...pódese dicir:

-Quedou escalamondrado.

   Tamén, se observamos o coche de alguén amolachado, cun golpe importante...

-Ten o coche escalamondrado.

    Cando se sube  a unha cerdeira de 10 m de altura para coller as cereixas, a seguridade non é doada; pode haber un fallo(ogallá non) e, neste caso, o normal é escalamondrarse.

                                 Saúdos e saúde.

                         Desta xeira imos cunhas cantas expresions que eu, unha vez máis, nunca oín en ningures, inda que o Universo é moi grande.

VEÑO DO POLEIRO/VOUME AO POLEIRO...

         O poleiro é/era o lugar onde as galiñas pernoctaban, onde estaban máis protexidas do raposo, garduña, etc. Digo pernoctaban porque, habitualmente, as sesións matutina e vespertina pasábana no "galiñeiro", lugar onde comían, peteiraban e ponaban. 

      Mais, a expresión que encabeza este apartado non está relacionado coas galiñas, senón, coas persoas. Deste xeito, "o poleiro" sería o lugar axeitado para descansar, durmir...Por iso, podemos dicir:

-Voume empoleirar( irse á cama)

- Son as sete da tarde e xa está no poleiro!

-É hora de xantar a aínda non saíu do poleiro!

BATANAR A CABEZA

                 Ás veces, os seres humanos, non sei se tamén os non humanos, temos unha fonda preocupación porque recibimos unha mala noticia, témoslle medo a un exame, o mildeu realizou un ataque despiadado que non podemos controlar... (que o lector engada outros). Nestas circunstancias podemos botar horas, días, semanas... cun pensamente recurrente e obsesivo.

-Estalle batanando a cabeza por...

-Díxenlle... e quedoulle batanando a cabeza.

     Tamén pode expresar perseverancia, perseguir algo con aínco.

-Batanou e batanou ata que o conseguiu.

DA-LO CÚBICO

        Lembro cando marchei  estudar a Ourense, meu tío Gabino díxome:

-Agora hai que da-lo cúbico(obviamente referíase a que había que estudar e non perde-lo tempo)

      Esta expresión significa, xa que logo, traballar a reo, esforzarse, poñer interese en facer as cousas o mellor posíbel, para acadar uns resultados ópimos.

    Cando unha persoa non desenvolve o traballo coa eficacia que de el se espera( un xogador de fútbol que cobra dez millóns de euros e sestea partido tras partido), poderiamos dicir que tal xogador non dá o cúbico.

UN PICÓN DE...

       Vén a significar "anaco", "cacho", "trozo". Podemos facer esta pregunta:

- Queres un cacho de chourizo?

-Si, dáme un picón(un trozo pequeno)

         Empregábase moito para o queixo, cecais porque cortar unha rebanda nalgúns momentos non era doado; entón, había que onformarse cun picón de queixo.    

- Vai por un picón de xamón.

                                                    Saúdos e saúde.

 

 

            Imos  cunha nova xeira de palabras esquecidas, ou case.

    ESMODROCAR-ESMODROCADO/A

          Xeralmente este verbo emprégase para referirse ás persoas, inda que tamén se pode estender aos ainimais irracionais e aos obxectos. Alude a que alguén levou un golpe, tivo un accidente, recibiu unha malleira.

- A Andrea levou un golpe e quedou esmodrocada.

  Se alguén aparece cheo de feridas, con sangue abondoso, podemos dicirlle, 

-Estás completamente esmodrocado.

     Un burro pode marchar polo Graíl abaixo, coa carga correspondente e acabar esmodrocado.

         Se un coche ten un golpe forte porque pegou contra un penedo e está amolachado, tamén poderiamos dicir que está totalmente esmodrocado.

        ESCARMALLA

                             Tamén a podemos aplicar tanto para as persoas coma para os animais. Unha persoa ou animal pode levar unha escarmalla moi grande se o esforzo realizado supera o "normal", chegando nalgúns casos ata a extenuación.

-Hoxe levei unha escarmalla de ... trouxen vinte feixes de herba do Real(igual me pasei)

-Vaia escarmalla que levou o burro, estivo todo o día apañando cargas de esterco para a Mallada.

    ESBOUQUELAR

      Significa rachar algo, rompelo. En Navea empregábase moito para os cacharros de barro que, ao levar un golpe, marcháballe  un cacho, quedando esbouquelados.

-Tes a xerra toda esbouquelada.

     Ás veces tamén se empregaba para referirse a diferentes cacharros metálicos.

-Tes a pota do caldo algo esbouquelada.

     -Se unha persoa está esbouquelada non é bo sinal, significaba a a acabeciña ten algúns "furados"

-O/A...está bastante esbouquelado/a.

PARAVÁN

             Este substantivo designa, xeralmente, un lugar, máis ben grande, para Navea, que non está ben atendido, senón, bastante abandonado.

-Teño un gran paraván en Santa Mariña, pero está cheo de silvas.

      Tamén se emprega para designar unha zona da casa ou anexa, sen coidar, pero ampla. Normalmente empregábase para almacenar trastos vellos.

   -Vou cambiar as camas e deixo as vellas no paraván.

                                                     Saúdos e saúde.

        

            Vou cunha nova xeira de palabras.

ROULLAR

                   Roullar é o verbo que empregamos en Navea para referirse a algo que se move, dando voltas sobre si mesmo.  Cando eramos cativos faciamos roullar pedras coa idea de que percorresen un longo camiño.    Cando se fixo a estrada ata a fonte, foron quedando moitas pedras nas beiras e disfrutabamos botándoas para que roullasen e chegasen o máis abaixo posíbel.

- Imos tirar esta pedra, a ver se chega roullando á Mesiña.

                Unha vez estabamos na Pena da Santa coas ovellas e faciamos roullar pedras que chegaban ata o Valdosino ou ata o Río. Produciuse un "accidente" ao que tamén se lle pode chamar "efectos colaterais". Unha ovella non podía andar porque tiña un coxote roto. Cousas do diaño!

TRACAMARQUE

             É unha palabra que ten un ton despectivo. Úsase, fundamentalmente, para os obxectos de todo tipo. Se un coche está estragado, renxe por todas partes, podemos dicir:

- Hai que cambiar ese coche, que está feito un tracamarque.

  Tamén pode referirse ás persoas; neste caso ten un significado moi despectivo e destrutivo(non se debe empregar).

-O/A............... parece un tracamarque.

ESCARAFOCHADO

   Cando unha pola ou un tronco dunha árbore está medio podre, oco o seu interior, case só lle queda a casca, podemos dicir que está escarafochada.

- Coidado! Non subas a esa cerdeira que está escarafochada.

   Emprégase moito cos catiñeiros, cando teñen un grande oco no medio.

- Ese castiñeiro ten moitos anos, está todo escarafochado.

      Tamén, en sentido figurado e pexorativo, se lle aplica ás persoas. Aquí alude a que o sistema neuronal empeza a ter problemas graves.

cosa

         Esta palabra debemos pronunciala cun o pechado. Se a pronunciamos cun o aberto, estariamos ante a palabra castelá "cosa"=cousa, en galego.

  Cosa ten o significado de carreira intensa e cun esforzo máximo. Por exemplo se cae un tronada e temos présa por acollernos, podemos dicir:

-Botou unha cosa ata a casa.

-Chamou o mestre, imos botar unha cosa ata Palacio.

  Nós empregabamos esta plabra tamén, como sinónimo de competición. 

-Quen bota unha cosa ata a Ponte?

                                                                                      Saúdos e saúde

 

 

 

ARROUTAR. ARROUTO 

                      O substantivo arrouto ou arroutada é común no galego e vén a significar que se toma unha decisión súbita, impulsiva, violenta, irreflexiva, chegando, mesmo, a perder o control.

-Deulle unha unha arroutada e marchou para Rusia. 

            Máis o significado que quero poñer de relevo, naveán 100%, é aquel que alude á expulsión de gases pola boca de forma ruidosa. Parece que, nalgunhas culturas, ten un significado positivo xa que indica que o convidado quedou satisfeito co agasallo gastronómico que recubiu. Porén, na nosa cultura, enténdese como un acto de mala educación. No caso que nos ocupa ten un carácter terapéutico xa que que se realiza para que a dixestión sexa saudábel. 

               Pode ocorrer que estemos nunha matanza e xantemos ás cinco da tarde, comendo "o fégado" e "outros produtos". Logo ceemos ás nove da noite, "varios pratos de callos" e "outros produtos". Entón é probábel que unha tía nos diga:

- Toma un grolo de "champán" pra arroutar. E funciona!

 

CHOFREAR

                           Cando unha persoa, ou un animal, bebe con fruición, con moita ansia, mesmo facendo ruído, podemos empregar o verbo chofrear.

-Leva chofreando dúas horas no godello. 

      Agora é pouco habitual, pero pode ocorrer que unha persoa convide a outra a beber por unha xerra de 2l. Este acepta, baleirando a xerra, neste caso, chofreou seguro!

           As crías dos animai mamíferos chofrean habitualmente, rivalizando cos irmáns.

- Este año arreda ao outro e chofrea el todo.

 

      BROIO

                   Un broio é unha pedra, unha rocha, grande en termos relativos, pero non necesariamente de toneladas.  Podemos dicir:

-Lanzoulle un broio ao tellado do veciño de enfronte, rompéndolle varias louxas.(1/4, 1/2 Kg).

                   Cando a veceira subía por unha forte pendente, con pedras soltas,, ás veces desprendíanse broios(varios kg) que resultaban perigosos.

- Coidado, que baixa un broio!

             Hai unha zona, preto do seixo, moi próxima ao lugar onde se desvía o camiño cara o Real que se chama "A Broia"; seguramente porque hai broios de abondo.

- Viña cun feixe de herba do Real e ao chegar á Broia, desfíxoseme. 

ZAROLO/ZAROLA

                                                      Esta palabra emprégase para referirse a unha persoa que é algo parvaxolas, repite moito a mesma cuestión e os agumentos son peculiares e pouco lóxicos. Pode escoitar isto:

-Cala, cala, zarolo!

            Tamén se refire a aquela persoa que é moi pesada porque para falar dálle voltas e máis voltas aos argumentos ata aburrir aos oíntes.

-Xa está o outro coas súas zaroladas!

       Así mesmo se lle pode aplicar a unha persoa que fala de xeito moi pausado e, xa que logo, resulta un fastío.

-Ai, zarolo, zarolo!

              Aí van unhas palabriñas máis:

 ESCORROMEXER 

          Este é un verbo que alude a movemento, bulir, remexer... Por exemplo, unha persoa está sentada a carón de outra e esta non para de fedellar, entón poderiamos dicirlle:

-Non paras de escorromexer!

           Alguén está intentando estudar e outros están paseando, movéndose, falando; tamén se lle podería dicir:

-Se non paras de escorromexer, non hai quen se concentre.

CAZOCHO

            É un anaco de madeira, non moi grande, que se emprega para diferentes fins. o máis habitual é que teña forma irregular e que se utilice para alimentar o lume.

-Mételle un cazocho ao lume.

                   Tamén pode ser un cacho de madeira, de forma máis ou menos regular, con outros obxectivos. Por exemplo, un anaco de madeira con forma de cuña para que un cobeto non role sobre os canteiros cando non se desexa.

-Prepara dous cazochos para o cobeto de trece canados.

CEDER

          O verbo ceder ten bastantes significados que están na mente de todos e, por suposto, nos dicionarios(dar, transixir, estirar...)

           Pero, o significado que eu quero poñer aquí de relevo é aquel que está explícito na seguinte frase:

-Cédeme unha cántara de viño para o San MIguel!

     Neste caso, a persoa que cedía, estáballe facendo un favor á que recebía a mercadoría. Este, ademais de pagarlle, tiña que quedarlle agradecido e, amais, estaba en deuda, como se puña de manifesto en frases como esta:

-Cédeme uns chourizos para a vendima, que ademais de pagarchos, agradézocho.

PRÉIXEGOS-ALPRÉCHEGAS-EMAS

                  Antes de importar os melocotóns tiñamos pavías, préixegos, alpréchegas e emas. Tamén tiñamos pavías de cedo, alá polo mes de xullo; pero, al auténticas pavías son as de setembro, froito de extraordinaria calidade que acadou moitos premios na "Feira de Mostras"  da Pobra. Xa choveu!   Esta froita ten unha carabuña moi vermella que irradia un zume roxizo que abrangue a toda a carne.

-Arrecende a cociña coa cesta de pavías que tes.

   Hai pavías vermellas e amarelas. A diferenza está no aspecto externo, segundo que prevaleza unha ou outra cor.

    Logo están os préixegos e as alpréchegas. Teñen unha carne moi branda e unha vida efémera; por iso, non teñen moito éxito comercial.  A característica fundamental é que a carabuña se separa da carne con moita facilidade; pero, mentres que os préixegos son brancos, as alpréchegas teñen unha cor avermellada.

-Xa valen os préixegos do Figueiral!

-Hai que coller as alpréchegas que caen todas.

         As emas son un produto en extinción. Por buscarlle algunha semellanza diremos que son como pequenos "albaricoques". Son pequeniñas, brancas, con escaso valor comercial, pero cun sabor exquisito.

-Vou plantar unha emeira que naceu no Cepado.

                                                                                           Saúdos e saúde.