Vostede está aquí

Evolución da poboación de Navea (2000-2022)

* Os datos do padrón poden incluír persoas que xa non estiveran vivindo en Navea pero que non se deran de baixa.

Datos de Navea: